Zápis z konzultační schůzky s účastníky cílové skupiny ze dne 29.11.2012

investice-do-rozvoje-vzdelani

Přítomni: Dle prezenční listiny

Program: Konzultace k první části vzdělávacího modulu Praktická účetní I.

Schůzka byla zahájena v 15.30 hodin.

Cílové skupině byla prezentována vytvořená část vzdělávacího modulu Praktická účetní I.

Byli seznámeni s úvodem a s osnovou tohoto vzdělávacího modulu. Po krátké rekapitulaci teorie a podstaty účetnictví z důvodu připomenutí bylo přistoupeno k ukázkám z praxe (založení a vznik firmy včetně příslušné dokumentace, účetní případy, jak se vyskytují v rámci měsíčního účtování ve firmě, různorodé vzory účetních dokladů a upozornění na kontroly jejich náležitostí v souladu se zákonem o účetnictví, třídění a samotné zpracovávání těchto účetních dokladů).

Účastníci byli vyzváni, aby v průběhu prezentace pořizovali své poznámky přímo do připravených pracovních desek s jednotlivými vzorovými dokumenty tak, aby co nejvíce vystihovaly jejich potřeby a požadavaby a aby je členové realizačního týmu mohli co nejvýstižněji zapracovat do vzdělávacího modulu.

Po krátké přestávce bylo zodpovězeno několik dotazů k odprezentovanému materiálu, projednány náměty k technické stránce vkládání příkladů a příloh a připomenut termín druhé konzultační schůzky k tomuto vzdělávacímu modulu.

Schůzka byla ukončena v 18.30 hodin.

V Ostravě dne 29.11.2013

Ivo Mižák, manažer projektu

Tento projekt je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0059

Fotodokumentace

grantovy-projekt-17 grantovy-projekt-18 grantovy-projekt-19