Zápis ze schůzky s účastníky cílové skupiny ze dne 30.10.2012

investice-do-rozvoje-vzdelani

Přítomni: Dle prezenční listiny

Program: Seznámení se zaměřením a cílem grantového projektu

Dotazy, diskuze

Přihlášení zájemců o účast

Schůzka byla zahájena v 15.30 hodin.

Účastníci byli seznámeni s grantovým projektem Praktická účetní, s jeho zaměřením na zvýšení odborných dovedností a zkušeností z účetní praxe začínajících účetních v Moravskoslezském kraji a s cílem projektu dosáhnout větší konkurenceschopnosti této cílové skupiny na trhu práce.

Byly představeny požadavky a zodpovězeny upřesňující dotazy k formě spolupráce členů realizačního týmu a vybraných zástupců cílové skupiny.

Po krátké přestávce a diskuzi všichni vybraní účastníci projevili zájem a ochotu spolupracovat na realizaci tohoto grantového projektu a vyplnili závazné přihlášky k účasti.

Bylo navrženo a dohodnuto, že budou stanoveny předběžné termíny konzultzačních schůzek a o těchto termínech budou účastníci informováni e-mailem.

Schůzka byla ukončena v 18.00 hodin.

V Ostravě dne 30.10.2012

Ivo Mižák, manažer projektu

Tento projekt je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0059

Fotodokumentace

grantovy-projekt-20 grantovy-projekt-21 grantovy-projekt-22