Zápis z konzultační schůzky s účastníky cílové skupiny ze dne 30.4.2013

investice-do-rozvoje-vzdelani

Přítomni: Dle prezenční listiny

Program: Konzultace k první části vzdělávacího modulu Praktická účetní II.

Schůzka byla zahájena v 16.30 hodin.

K této schůzce byla učebna vybavena pořízenými notebooky pro práci účastníků cílové skupiny.

Prezentace vytvořené části vzdělávacího modulu Praktická účetní II. členy realizačního týmu představila možnosti využití počítačové techniky v oblasti účetní praxe. V demonstrační verzi účetního programu s ovládáním obvyklým pro zpracovávání účetnictví ve firmách v běžné praxi byli přítomní seznámeni s principy, na jakých software zpracovávají data, a postupně s jednotlivými moduly a agendami, které umožňují pořizovat různorodé účetní doklady, zpracovávat mzdy zaměstnanců, účetní závěrky či vypracovávat daňová přiznání.

Při probírání jednotlivých agend byla vysvětlována související metodika a organizace práce účetních v praxi – využívání pomocných účetních knih pro hromadný přenos dat do hlavních účetních knih, hromadné zpracování úhrad, mezd zaměstnanců apod.

Krátká přestávka na občerstvení otevřela diskuzi účastníků, ze které vyplynulo ocenění přínosu tohoto vzdělávacího modulu pro široké praktické uplatnění.

Schůzka byla ukončena v 19.30 hodin.

V Ostravě dne 2.5.2013

Ivo Mižák, manažer projektu

Tento projekt je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0059

Fotodokumentace

grantovy-projekt-11 grantovy-projekt-12 grantovy-projekt-13