Zápis z konzultační schůzky s účastníky cílové skupiny ze dne 31.1.2013

investice-do-rozvoje-vzdelani

Přítomni: Dle prezenční listiny

Program: Konzultace k druhé části vzdělávacího modulu Praktická účetní I.

Schůzka byla zahájena v 16.00 hodin.

Členové realizačního týmu seznámili přítomné účastníky cílové skupiny s vytvořenou druhou částí vzdělávacího modulu Praktická účetní I, zaměřenou na další dílčí oblasti práce účetní a její organizace:

přijímání a propouštění zaměstnanců fiktivní firmy, zpracování jejich mezd a související agendy, zpracování daňových přiznání k dani z přidané hodnoty a jejich kontroly a podávání prostřednictvím daňového portálu, možnosti podání dalších daňových přiznání a hlášení, průběh účetní závěrky, kontroly výsledků a jejich vyhodnocení.

Byl představen webový portál PRAKTICKÁ ÚČETNÍ, obsahující zpracovanou část vzdělávacího modulu, včetně prvků povinné publicity a zároveň provedena registrace umožňující přístup na stránky portálu přítomných účastníkům pro účely jejich studia.

Po přestávce na občerstvení bylo konzultováno několik dotazů a podáno vysvětlení k postupům při výpočtu mezd, a dále zopakován postup při práci s daňovým portálem v souvislosti s možnostmi kontrol a oprav podání.

Těmto oblastem se členové realizačního týmu budou věnovat podrobněji a zkušenosti z prezentace zapracují do vzdělávacího modulu.

Schůzka byla ukončena v 19.00 hodin.

V Ostravě dne 1.2.2013

Ivo Mižák, manažer projektu

Tento projekt je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0059

Fotodokumentace

grantovy-projekt-14 grantovy-projekt-15 grantovy-projekt-16