Zápis z konzultační schůzky s účastníky cílové skupiny ze dne 31.1.2014

investice-do-rozvoje-vzdelani

Přítomni: Dle prezenční listiny

Program: Konzultace ke druhé části vzdělávacího modulu Praktická účetní III.

Schůzka byla zahájena v 16.00 hodin.

Přítomným účastníkům cílové skupiny byla představena pracovní příručka Praktická účetní III. a zejména přiblížen obsah její druhé části – další povinnosti, které musí účetní sledovat a řešit.

Do této části jsou zapracovány dlouholeté zkušenosti naší účetní firmy ve velkém rozsahu různých druhů účetních jednotek. Bylo snahou připomenout co nejvíce oblastí, které jsou v praxi opomíjeny a následně postihovány.

Jedná se o znalostní a dovednostní část vzdělávacího modulu, proto připomínky k obsahové části nebyly. Z pohledu srozumitelnosti byla účastníky cílové skupiny hodnocena kladně.

Protože šlo o poslední konzultační schůzku s cílovou skupinou, poděkoval manažer projektu a metodik aktivit za účinnou spolupráci v průběhu celého období.

V Ostravě dne 31.1.2014

Ivo Mižák, manažer projektu

Tento projekt je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0059

Fotodokumentace

grantovy-projekt-1 grantovy-projekt-2