Zápis z konzultační schůzky s účastníky cílové skupiny ze dne 31.7.2013

investice-do-rozvoje-vzdelani

Přítomni: Dle prezenční listiny

Program: Konzultace ke druhé části vzdělávacího modulu Praktická účetní II.

Schůzka byla zahájena v 16.00 hodin.

Přítomným účastníkům cílové skupiny byly v souladu s plánem náplně této konzultační schůzky prezentovány provedené práce na tvorbě vzdělávacího modulu Praktická účetní II.

Metodik aktivit za podpory odborného asistenta odzkoušeli výsledky praktické výuky práce v modulu mzdy a zpracování DPH, orientace ve výstupních sestavách, postupy při odesílání elektronických podání i hledání pomoci prostřednictvím veřejně přístupných internetových stránek.

V další části schůzky byl zrekapitulován postup zpracování účetních dat a možnosti využití zkušeností a dovedností získaných absolvováním kurzu v praxi při práci v jiných moderních účetních programech, jejichž podstata i výsledné výstupy jsou obdobné.

Na závěr byli přítomní požádání o zaznamenání, resp. zaslání případných připomínek a námětů k probíraným výukovým materiálům.

V Ostravě dne 31.7.2013

Ivo Mižák, manažer projektu

Tento projekt je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0059

Fotodokumentace

grantovy-projekt-6 grantovy-projekt-7 grantovy-projekt-8 grantovy-projekt-9 grantovy-projekt-10