GDPR

Daňové poradenství Opava
Obecné nařízení EP a Rady EU 2016/679 na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat.
Daňové poradenství Opava
GDPR se dotýká každého, kdo shromážďuje nebo zpracovává osobní údaje, kdy Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji - zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty s odvětvími s nutností upravitzpůsob zpracování osobních údajů.
Daňové poradenství Opava
GDPR je v celé EU jednotně účinné od 25. května 2018. V Česku tak nahradilo právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46 ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů jsou nahrazeny právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení.
Daňové poradenství Opava
Do účinnosti GDPR byl v oblasti ochrany údajů hlavním českým regulátorem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který zůstává v této funkci i nadále. Přibudou mu ale pravomoci odrážející závažnost celé reformy a zároveň bude částečně podřízen Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB).
Daňové poradenství Opava
Společnost HM Ekond, spol. s r.o., IČ 25841041 implementovala zásady Nařízení nejen do smluvních vztahů se Subjekty, ale předevšímdo Vnitřního předpisua Zásadspolečnosti k zabezpečení povinností Správce v rámci zajištění řádného vedení účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanoveními § 5 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Daňové poradenství Opava
Vnitřní předpis společnosti o ochraně osobních údajů ve vztahu k zaměstnancům
Daňové poradenství Opava
Zásady pro zpracování osobních údajů (Subjekt údajů)
Daňové poradenství Opava
Smlouva o zpracování osobních údajů (Zpracovatelé - zaměstnanci)
Daňové poradenství Opava
Vnitřní směrnice společnosti o provozování kamerového systému