Naše služby

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Čím více času věnujete Vašemu účetnictví, trendy analyza
     tím méně času Vám zbývá na Vaše podnikání.
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Proto přenechte zpracování Vašeho účetnictví a daní nám.

Nabízíme Vám tyto služby:

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidenceKomplexní poradenství v oblasti účetnictví (podvojné účetnictví) a daňové evidence (jednoduché účetnictví)

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidenceZavedení a vedení účetnictví a daňové evidence v souladu s českými účetními a daňovými předpisy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidencePrůběžné vedení a zpracování účetnictví a daňové evidence

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidenceZpětné zpracování účetnictví a daňové evidence za uplynulá období

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidenceKontrola účetnictví a daňové evidence, včetně posouzení možných daňových dopadů na firemní ekonomiku klienta

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidencePodpora a dohled nad vedením účetnictví a daňové evidence u klienta

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidenceVedení a zpracování mzdové a personální agendy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidenceSestavování měsíčních a ročních účetních závěrek

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidenceSestavování reportingů ve formě stanovené klientem, včetně zpracování statistických údajů

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidenceZpracování přiznání k DPH v měsíčních nebo čtvrtletních intervalech, včetně kontrolního hlášení k DPH

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidenceZastupování klienta při kontrolách a místních šetřeních FÚ, OSSZ a ZP

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidenceRekonstrukce účetnictví

 

Naším cílem je nabízet kvalitní a profesionální služby
podložené dlouholetou praxí a průběžným zvyšováním kvalifikace.